De kern

Waardebron ondersteunt ambitieuze individuen, teams en organisaties bij het bereiken van:

 

 • kwantitatieve prestaties
 • verandering van gedrag en cultuur
 • effectieve communicatie en samenwerking
 • vergroten persoonlijke effectiviteit

 

Waardebron heeft een portefeuille van langdurige relaties opgebouwd. Het gezicht achter Waardebron is Karin Niesing. Zij werkt samen met zorgvuldig gekozen collega-begeleiders om klanten optimaal te bedienen.

 

Kenmerkend van Karin’s aanpak is het vertalen van doelen en inzichten naar de praktijk door bewezen methodieken én aandacht te besteden aan follow-up. Door veranderingen te borgen creëert zij een bron van blijvende waarde.

Schrijf je nu in voor de speciale Waardebron training

‘Persoonlijke effectiviteit en leiderschapscommunicatie’!

Deze training wordt gewaardeerd met een 8,5

Diensten

Gedrag en cultuur

Bijna elk team of organisatie worstelt met het HOE van een gedrags- en cultuur verandering. Hoe realiseer je zaken als:

 

 • meer eigen verantwoordelijkheid
 • meer resultaatgerichtheid
 • open communicatie

.

.

Meer info

Hoe creëer je verandering en hoe houd je deze vast? Voor deze vraagstukken biedt Waardebron oplossingen zoals met de methodiek van Organisational Behaviour Management (OBM). OBM is een nieuwe, wetenschappelijk bewezen methode om gedragsverandering te realiseren en duurzaam te borgen. Met een groep aan de VU opgeleide, gecertificeerde professionals ondersteunt Waardebron organisaties en teams in het realiseren van verandertrajecten. Daarnaast verzorgt Waardebron gecertificeerde trainingen OBM zodat organisaties ook zelfstandig kunnen blijven verbeteren.

Teamcoaching

‘Uiteindelijk is teamwork het meest bepalend voor het concurrentie vermogen’
(bron: P. Lencioni).

 

Begeleiding van jouw team is daarom een waardevolle investering. Een investering van goed naar excellent of in het ombuigen van ongewenste patronen.

.

Meer info

Waardebron begeleidt teams met vragen over vertrouwen en openheid, diversiteit en betrokkenheid.

Executive coaching

Waardebron ondersteunt bij ‘trage vragen’ in de hectische praktijk van senior leidinggevenden, directieleden en toezichthouders. Vragen zoals:

 

 • hoe blijf ik in balans
 • hoe kom ik toe aan lange termijn doelen
 • omgaan met dynamiek van stakeholders
 • aan wie geef ik aandacht

Meer info

Coachees waarderen de rust, analytisch vermogen, verkregen inzichten en daadwerkelijke veranderingen in persoonlijk leiderschap.

In-company maatwerk

Waardebron maakt maatwerk programma’s over persoonlijke effectiviteit, communicatie en het realiseren van verandering.

 

Inspirerende programma’s die aansluiten op probleemstelling en direct toepasbaar zijn in de praktijk.

 

Onderscheidend is niet alleen het leveren van heldere inzichten, maar juist ook focus op het inslijten van nieuw gedrag.

.

.

.

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een bijzonder krachtig instrument om van elkaar te leren en draagt bij aan een cultuur van vertrouwen en openheid. In een groep bespreken deelnemers eigen casuïstiek en gebruiken het oplossingsvermogen van de groep. Deelnemers leren over zichzelf, anderen, verschillende invalshoeken van situaties en het groepsproces. Intervisie is inzetbaar als los instrument of in combinatie met leertrajecten.

Meer info

Waardebron heeft veel expertise opgebouwd als intervisiebegeleider en is onder meer de vaste begeleider van ‘de klasjes’ van Buitenlandse Zaken en voor een leergang voor bestuurders en toezichthouders van Deloitte Academy.

OBM

Organisational Behaviour Management is een wetenschappelijk bewezen methodiek om kwantitatieve prestaties, cultuur- en gedragsverandering te realiseren. Het motto van OBM is ‘Bringing out the best in people’.

 

 • OBM is onderscheidend omdat zij performance management combineert met de principes van gedragspsychologie, waar sinds 1973 wereldwijd meer dan 60.000 wetenschappelijke studies naar zijn gedaan

Meer info

 • OBM wordt al tientallen jaren met succes toegepast in meer dan 50 landen en wordt nu ook in Nederland steeds bekender
 • Via een praktisch stappenplan worden prestaties aantoonbaar verbeterd
 • Bij verandertrajecten gaat 80% van de aandacht naar afspraken en procedures. De sleutel tot succes ligt echter bij het gedrag van mensen
 • Belangrijk is het exact definiëren van het gewenste resultaat en daarbij behorende gewenste gedrag is. Hierdoor weten mensen wat van hen verlangd wordt en kunnen leidinggevenden en medewerkers het gewenste gedrag bij elkaar waarnemen en positief belonen.
 • Andere onderdelen zijn aandacht geven aan wat goed gaat, weten wat mensen als een (immateriële) beloning ervaren en werken met realistische sub-doelen

 

Karin is gecertificeerd OBM practitioner. Daarnaast verzorgt zij gecertificeerde trainingen.

Schrijf je nu in voor de 3-daagse training

Organisational Behaviour Management

Karin Niesing

Uitgesproken luisteraar

Klanten omschrijven Karin als authentiek, analytisch, snel tot de kern, steile leercurve, lef, resultaatgericht, creëert veiligheid, bijzondere mix tussen zakelijkheid en warmte, helder in uitleg en verwoorden van feedback, koppelt inzichten naar de praktijk en borgt resultaat.

 

Achtergrond

 

Karin heeft met veel plezier Monetaire Economie aan de Erasmus Universiteit gestudeerd. Plezier vanwege de kleinschaligheid en het abstract analytische. Daarna heeft zij na een traineeship tien jaar in het bankwezen gewerkt in de zakelijke kredietverlening bij Rabobank Rotterdam en bij CenE Bankiers bij complexe financieringsvraagstukken en als directiesecretaris. Het werken in het bankwezen was voor Karin een voorbeeld van ‘iets wat je kan, maar onvoldoende energie geeft’.

 

Vervolgens heeft zij het hele proces doorlopen van eerlijk naar jezelf luisteren en daarnaar te durven handelen. Zij heeft ervaren wat het is om bestaande zekerheden los te laten en de grote sprong in het diepe te wagen. Dit proces heeft geleid tot het opzeggen van haar baan en het starten met diverse trainersopleidingen gericht op communicatie en persoonlijke effectiviteit.

 

Al snel vroeg één van de opleiders haar te participeren in de netwerkorganisatie Movaeres. Daar heeft Karin het begeleidersvak in de praktijk mogen leren van zeer ervaren collega’s. Na enkele jaren bij Movaeres komt een belangrijke mijlpaal met de start in 2012 van haar eigen bedrijf Waardebron. In haar rugzak heeft Karin een bijzondere tool toegevoegd. Zij is nu ook gecertificeerd practitioner Organisational Behaviour Management (opleiding VU); een effectieve wetenschappelijke methode voor change management.

Ervaringen

Partner accountantsbureau

Karin Niesing is een perfecte teamcoach! Individueel kun je ijzersterk zijn, maar hoe haal je het maximale uit een team vol kanjers? Karin activeert de werkzame bestanddelen in het recept van goede, evenwichtige teamprestaties. Dat doet ze met interventies die ontstaan in een benadering waarbij onder meer interesse en waardigheid opvallen. Knap hoe ze snel een sfeer van vertrouwen weet te creëren en tegelijkertijd het reflectieve vermogen in het team activeert. Karin is een aanbeveling voor teams die toe zijn aan een resultaatgerichte vervolgstap.

Roel Beentjes, Managing Partner, Been Management Consulting

Karin is een betrouwbare en professionele trainster. Voor de ontwikkeling van onze consultants op het gebied van communicatie en gedragspsychologie hebben we al jaren een goede samenwerking!

Marcel van Tol, Lead Consultant Continu Verbeteren, de Volksbank

Karin is in staat om op ontspannen wijze een setting te creëren waarin teamleden zichzelf kwetsbaar opstellen. Met een prettige mix van theorie en toepassing hiervan laat Karin mensen naar zichzelf kijken. In combinatie met de uitnodiging om iets anders te proberen ontstaat (team) leren. Hierbij hanteert Karin een fijne balans tussen vasthouden aan de leerervaring en toetsen of het voor de deelnemers niet te veel wordt. ‘Grensverleggend’ en daarmee zeer waardevol.

Joyce van Helfteren, Head of Deloitte Academy & Manager Executive Learning, Deloitte

Karin begeleidt in de Women on Boards leergang van Deloitte diverse intervisie-sessies. De doelgroep bestaat uit vrouwen die nu, of binnen 3 jaar, een functie in een Raad van Bestuur of Toezichthouder/Commissaris bekleden. De intervisie-sessies zijn een verrijking voor het programma. Met dank aan de positieve inzet van Karin zijn de sessies zeer positief geëvalueerd. De samenwerking met Karin Niesing ervaar ik als heel prettig. Karin is zeer helder in haar communicatie en denkt mee om de leergang inhoudelijk te optimaliseren. Hoe kunnen we de leerdoelen bereiken? Hierbij is Karin altijd bereid tijd te investeren in de samenwerking en ook in de communicatie met de deelneemsters. Ik waardeer haar visie en inzet enorm en zie dan ook uit naar onze samenwerking in toekomstige leergangen.

Anneke Krakers, eigenaar WelzijnNederland

Als een van de deelnemers aan het Deloitte programma Women on Boards, heb ik Karin leren kennen. Zij begeleidde de intervisie. Dat deed ze op een prettige manier: zorgvuldig, betrokken, meedenkend, respectvol. Ik heb er veel aan gehad. Karin heeft mij aangemoedigd om voor het allerbeste te gaan en mijn schroom opzij te zetten. Ik wil Karin van harte aanbevelen in mijn netwerk.

Loes Meijerink, eigenaar Praktijk voor Tandheelkunde Loes

Karin heeft in november 2016 een verhelderende en ook emotionele teamdag verzorgd voor mijn team, geïnspireerd op de piramide van Lencioni. Het onderlinge vertrouwen scoorde een 5 aan het begin van de dag. Aan het einde van de teamdag lag het al op een 8.  Afgelopen jaar, 2017, heeft Karin middels persoonlijke gesprekken met iedereen en twee teamdagen mijn team opnieuw begeleid om concrete afspraken te maken welke gedragingen elk teamlid moet vertonen om ons gezamenlijke doel, een hogere agendabezetting, te realiseren. Door te leren complimenteren en aanspreken middels een helder handvat is de communicatie binnen het team veiliger, bovendien voelt iedereen zich meer verantwoordelijke voor ons gezamenlijke doel.  Met als ultieme beloning dat we ons doel hebben gehaald! Karin is rustig, duidelijk, kritisch en perfectionistisch. Ze weet precies de juiste snaar te raken en ze voelt goed aan wanneer er meer in zit en gaat er helemaal voor. Karin heeft mij aangezet om keuzes te maken, die kon ik maken doordat ze tegelijkertijd veel vertrouwen gaf en mij steunde binnen mijn team.

Stefan van Cleef, eigenaar van Oculus Technologies, deelnemer training effectief leidinggeven

Heel erg bedankt voor de inzichten en de fijne, open, gelijkwaardige manier van teruggeven. Je hebt iets moois aan mijn leven toegevoegd!

Robin Uyterlinde, Hoofd Begrotingszaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ik heb Karin leren kennen als begeleidster van onze intervisiegroep. Dat was erg succesvol. Karin is om staat om zowel te participeren als te observeren en werkt heel gericht en methodisch. Ze heeft ons op een hele prettige en nuttige manier kennis laten maken met verschillende vormen van intervisie, waarbij ze de deelnemers met regelmaat prikkelde op individuele leerdoelen.

Erna Harthoorn, mede-eigenaar van Movaeres, samenwerkingspartner

Bijzonder evenwicht in zakelijkheid en warmte, deskundige vakvrouw, eenvoud en lef. Karin heeft steeds voor ogen wat de doelen zijn. Ze gaat waar nodig de diepte in, zonder zweverig te worden, er is steeds de koppeling naar de praktijk. Evenwicht in zenden en ontvangen, in leiden en volgen.

 

Karin maakt snel écht contact, is zorgvuldig in het contact. Ze kan mensen snel enthousiast krijgen en daadwerkelijk inspireren met de materie aan de gang te gaan.

 

Eenvoud. Karin blijft bij waar het over moet gaan. Eenvoud komt ook terug in haar helderheid van formuleren. Scherp waarnemer, analyserend vermogen. Lef in wat speelt, in het aangaan als het spannend wordt.

Bonneke van Ommen, projectleider Mediq

Je was voor mij een geweldige coach. Je had bij alle onverwachte gebeurtenissen de juiste instrumenten om mij de handvatten te geven om verder te komen. Jouw rust geeft rust. Het coachtraject heeft mij een nog veel grotere zet in de goede richting gegeven dan ik gehoopt had. Enorm veel dank daarvoor.

Caroline Klaver, hoogleraar oogheelkunde Erasmus MC en Radboud UMC, teambegeleiding en deelnemer training effectief leidinggeven

Karin kan luisteren, is scherp in analyse en kan bijsturen, feedback geven of confronteren waar nodig.

Gerlinde van Raalte, vestigingsdirecteur JINC Rotterdam

Ik vond de training Effectief Leidinggeven zeer inspirerend. Het voelt alsof ik nieuw gereedschap heb gekregen waarmee ik kan bouwen aan betere relaties. Met mijn medewerkers, maar ook met vrienden en familie. Karin zorgde ervoor dat ik me nooit één moment heb verveeld tijdens de training. Ze zorgt voor rust, afwisseling en aandacht; het perfecte recept voor een leerzame training.

Blog en cases

 • Zomer! Voor de meesten van ons betekent dat vakantie. Tijd voor strand, wandelen, drie uur lang zomergasten kijken of eindelijk dat inspirerende boek lezen. In de vakantie ben je op afstand van de dag...

 • Is het voor jou herkenbaar dat je heel goed weet wat je met jouw organisatie of team voor ogen hebt, dat je weet welke doelen je wilt bereiken en waarom, maar dat je oprecht worstelt met de vraag ‘Ja ...

 • ‘Uiteindelijk draagt teamwork – en niet geld, strategie of technologie, het meest bij aan het concurrerend vermogen van een bedrijf’ Patrick Lencioni Afgelopen periode heb ik het bijzondere boekje van...

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief