#Hoe dan? Als de lat hoog ligt

Is het voor jou herkenbaar dat je heel goed weet wat je met jouw organisatie of team voor ogen hebt, dat je weet welke doelen je wilt bereiken en waarom, maar dat je oprecht worstelt met de vraag ‘Ja Maar Hoe Dan?’

Dat is precies de reden waarom ik Organisational Behaviour Management (OBM) heb toegevoegd aan mijn rugzak.

Omdat ik:

 • een tool zocht om blijvende verandering te realiseren, zeker ook op het complexe vlak van cultuurverandering
 • ook de ‘hardere’ executives en managers wil bedienen die willen weten wat mijn begeleiding en interventies oplevert in cijfers
 • een methodiek ambieer die samen laat komen waar ik van houd; meetbaar resultaat en blijvende! gedragsverandering

 

Degenen die mij kennen weten dat ik degelijk ben, zo ook in het maken van een keuze in het enorme aanbod aan opleidingen. Een doordachte beslissing dus om te kiezen voor de opleiding tot Organisational Behaviour Management. OBM wordt wereldwijd gedoceerd, o.a. aan Harvard Business School en in Nederland aan de Amsterdamse VU. Grondlegger van OBM is de Amerikaanse klinisch psycholoog Aubrey Daniels. Inmiddels 83 jaar maar nog volop aan het werk vanuit zijn gerenommeerde consultancy bedrijf.

Bijvoorbeeld

Binnen een bedrijf wordt afgesproken dat er geen jaarlijkse beoordelingsgesprekken meer plaatsvinden, maar dat het gewenste gedrag is dat mensen elkaar continu feedback geven. Aan de voorkant van het gedrag worden vervolgens diverse zaken georganiseerd. Alle managers en medewerkers gaan naar een feedback training, iedereen ontvangt een mooi boekje met het waarom van de verandering, nieuwe systemen voor feedback geven worden ingericht, inclusief een slimme app. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat mensen de nieuwe manier van feedback geven een keer gaan uitproberen. Of ze het nieuwe gedrag echter ten volle omarmen en blijvend laten zien hangt er volledig vanaf wat het continue feedback geven hen oplevert. Alleen bij positieve, directe, zekere opbrengsten blijven mensen dit gedrag vertonen. Bij positieve onzekere, toekomstige opbrengsten neemt de kans snel af, laat staan als feedback geven directe negatieve opbrengsten oplevert, zoals, spanning en onzekerheid hoe de feedback ontvangen wordt. Het gewenste gedrag komt dan alleen tot stand vanuit druk bijvoorbeeld door opgelegde minimale targets.

OBM is een wetenschappelijk bewezen methode die performance management combineert met de wetten van gedragspsychologie. Zij focust op benodigde voorwaarden aan de voorkant van gedrag én enorm op de opbrengsten kant na het gedrag. Immers alleen bij voldoende positieve opbrengsten gaan mensen gewenst gedrag omarmen.

Wat OBM doet is:

 • heel exact specificeren van het gewenste resultaat (dit is logisch, echter in mijn ervaring is hier in de praktijk al enorm veel winst te behalen door veel preciezer te specificeren alvorens van start te gaan)
 • vaststellen wat de gewenste gedragingen zijn om dit resultaat te behalen, vervolgens meten of dit verband tussen gedragingen en resultaat er ook werkelijk is.
 • onderzoeken waarom mensen doen wat ze doen. Waarom nemen mensen ogenschijnlijk onlogische irrationele beslissingen, waarom kiezen ze niet voor de meer logische gewenste gedragingen?
 • heel bewust haalbare (sub)doelen stellen versus arbitrair opgelegde doelen
 • gebruik maken van de positieve psychologie en de kracht van positive reinforcement. Het gaat om positief bekrachtigen van gewenst gedrag, als manager en collega jezelf trainen in steeds waarnemen wat wel goed gaat, dat laten merken en vieren van stappen. Een heel fijne sfeer om in te werken!
 • uit onderzoek blijkt dat bij het realiseren van performance vraagstukken 80% van de aandacht uitgaat naar zaken aan de voorkant van gedrag en slechts 20% van de aandacht gaat uit naar wat gedrag voor de betreffende persoon oplevert. OBM draait deze percentages om en benut daarmee een enorm potentieel om verandering te laten slagen

Een nieuwe methodiek en gedachtengoed biedt mij als begeleider, en daarmee mijn klanten, antwoord op de HOE vraag om het doel te bereiken. De praktijk is absoluut lastig, maar enorm motiverend als het lukt. Niet alleen het gevoel goed bezig te zijn maar ook meetbaar!

Naar de praktijk

in 2016 heb ik de opleiding gevolgd bestaande uit 6 dagdelen gedurende 5 maanden, e-learning en het toepassen op een praktijkcasus

 • in 2017 heb mijn praktijkcasus verdedigd (scriptie gevoel!) en practitionar certificaat gehaald
 • sindsdien gebruik ik het gedachtengoed en onderdelen daarvan in mijn begeleiding
 • in 2017-2018 heb ik alle onderdelen van OBM gebruikt bij de begeleiding van een tandartsen praktijk bij het realiseren van een hogere agendabezetting (van 75% naar 95%)
 • in 2018 heb ik met een collega OBM-trainer een training verzorgd voor (lean) consultants van Been Management Consulting   

Nieuwsgierig? volg dan de training OBM voor ondernemers, leidinggevenden en team-en projectleiders! Natuurlijk kan je me inhuren. Maar misschien wil je het gedachtengoed en methodiek van OBM jezelf eigen te maken zodat je dit blijvend kunt toepassen in jouw praktijk. Komend najaar organiseer ik een 3-daagse training. Laat me weten als je belangstelling hebt dan stuur ik je de informatie toe.Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief