Privacy Policy

Inleiding

 

In deze privacy verklaring van Waardebron leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Waardebron verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van de diensten van Waardebron via e-mail en nieuwsbrieven. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten.

 

Deze verklaring gaat ook over uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. De meest actuele verklaring kan altijd via de website worden geraadpleegd. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.

 

Karin Niesing – Waardebron

 

Als u vragen heeft omtrent het gebruik van uw gegevens door Waardebron, kunt u ten alle tijden contact opnemen.

 

karin.niesing@waardebron.nl | 06 18 970 431
Van Goyenlaan 20| 3723 GP | Bilthoven
Btw. Nr. 1727.48.604.B01 | KVK Nr. 5171954
Waardebron is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Karin Niesing.

 

Doelen van het verzamelen van persoonsgegevens door Waardebron

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Waardebron stuurt nieuwsbrieven via Mailchimp. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het adresboek van Waardebron en van Mailchimp. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

 

02. Het versturen van informatie
Waardebron stuurt via mail informatie over afspraken, trainingen en diverse soorten begeleiding. Verder verstuurd Waardebron mails aangaande het factureren van diensten.

 

03 Contact opnemen
Als u contact opneemt met ons contactadres – per e-mail, contactformulier, telefoon,– dan slaan we uw contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van uw vraag of mededeling.

 

04 Opgeven open inschrijvingen
Als u zich opgeeft voor een open inschrijving, dan vragen wij uw naam, adres, e-mail, bedrijf- en betaalgegevens en telefoonnummer bij ons achter te laten.

 

05 Het verlenen van diensten
Als u een van de diensten van Waardebron afneemt, bijvoorbeeld individuele- of teamcoaching, dan verwerken wij daarnaast gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen zoals; intakegegevens, arbeidsverleden, coachingsvragen, notities van wat we tijdens begeleiding bespreken, plan van aanpak.

 

06 Uitvoering geven aan bestaande klantrelaties

 

Ontvangers

 

De gegevens die Waardebron ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden via het programma van Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of de mailinglijst, worden uw e-mailadres en naam opgeslagen in de daarvoor bestemde mailinglijst.

 

02. Mijndomein
De e-mail van Waardebron wordt gehost bij Mijndomein. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein.

 

03. Word Press
De website en back-ups van de website worden gehost bij Word Press. Gegevens die u achterlaat op de website van Waardebron worden op de servers van Word Press opgeslagen.

 

04 Mylogin
Alleen na overleg en toestemming van de klant maakt Waardebron soms gebruik van persoonlijkheids- en teamtesten van Mylogin. Via Mylogin wordt een uitnodiging voor de test naar de klant gestuurd. De uitslag van deze testen wordt voor korte tijd opgeslagen op de server van Mylogin.

 

05 Ingeschakelde trainers/coaches
Het kan zijn dat Waardebron uw persoonsgegevens deelt met binnen een project overeengekomen andere trainers en/of coaches. Alle derden met wie Waardebron uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als Waardebron aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten uw gegevens beveiligd opslaan en verwerken en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor voornoemde doeleinden. Waardebron gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

 

Opslag periode

 

Uw gegevens worden bewaard voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen. U kunt altijd een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het uitgangspunt is dat Waardebron uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Waardebron zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in het mail-adresboek van Waardebron en van Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar karin.niesing@waardebron.nl.

 

02. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Waardebron via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

 

03 Mylogin
Na het maken en bespreken van de testen met de klant wordt de test verwijderd uit de beheeromgeving van Mylogin.

 

Beveiliging

 

De persoonsgegevens die door Waardebron of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Uw rechten

 

01. Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Waardebron worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Waardebron. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 

02. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Waardebron. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen door een mail te sturen naar karin.niesing@waardebron.nl.

 

03. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Waardebron opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Waardebron al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

04. Recht op wissen van gegevens
Wil u niet langer dat uw gegevens bij Waardebron vastgelegd zijn? Dan heb u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 

05. Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Waardebron niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil u niet dat Waardebron uw gegevens gebruikt? Dan heb u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via karin.niesing@waardebron.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

 

Waardebron behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Waardebron dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Waardebron te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

karin.niesing@waardebron.nl | 06 18 970 431
Van Goyenlaan 20| 3723 GP | Bilthoven
Btw. Nr. 1727.48.604.B01 | KVK Nr. 5171954
12 juni 2018

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

    Schrijf je in voor de nieuwsbrief